Vaš čas je dragocen, zato smo ustvarili dom, v katerem se boste prijetno počutili in ne bo zahteven za vzdrževanje.

Skrbno izbrani materiali visoke kakovosti objektu zagotavljajo kvaliteto bivanja na dolgi rok.

Vsi bivalni in servisni prostori odlično funkcionirajo v različnih letnih časih in vam zagotavljajo brezskrbnost in dobro počutje.

Temeljenje in statika

Odgovorna gradnja na močvirnati podlagi se začne globoko v tleh. Vili Ižanka sta postavljeni na prefabricirane armiranobetonske pilote, ki so vtisnjeni približno 17 metrov globoko. Tudi plošči nadstreškov sta na eni strani obešeni na AB konstrukcijo objekta, na drugi pa prek grede prav tako temeljeni na AB pilotih. Na enak način pilotirana greda nosi tudi podkonstrukcijo za leseno dnevno teraso.

Tudi zunanja ureditev ni prepuščena naključjem – na južni strani je celotna zunanja ureditev temeljena na lesenih pilotih. AB plošča je izdelana en meter pod terenom, kar zagotavlja t.i. efekt vzmeti in pomaga preprečevati, da se zunanja ureditev v stiku z objektom ne bi posedala. Nad podzemno ploščo v bližini objekta potekajo tudi komunalni vodi, zato smo na ta način preprečili nevarnost posedanja in strižne poškodbe vodov, kar je na barju sicer pogosta težava.

Konstrukcija objekta

Vili Ižanka stojita na armirano betonskem podstavku, sestavljenem iz sistema gred na AB pilotih in AB plošče. Kota tal v pritličju je en meter nad koto terena. Objekt je zgrajen iz križno lepljenih lesenih elementov CLT, v kombinaciji z jeklenimi I profili, kjer je to potrebno zaradi velikih razponov.

CLT je kratica za gradbeni material oziroma leseni polizdelek – križno lepljeno ploščo. Izvedba objektov v CLT tehnologiji predstavlja trenutno najvišji standard lesene montažne gradnje. Vsi nosilni konstrukcijski elementi so vnaprej izdelani v tovarni. Potresna in požarna varnost sta bistveno večji kot pri klasičnih skeletnih ali okvirnih sistemih lesene montažne gradnje.

V zadnjih letih se je sodobna lesena gradnja iz marginalne tehnologije prelevila v trend prihodnosti.

Alfa Natura

Vili Ižanka je izvedlo eno od vodilnih slovenskih podjetij na področju lesenih gradenj, Alfa Natura d.o.o. Zavidljiv seznam referenc tako na področju gradnje družinskih hiš kot tudi javnih objektov ni ostal neopažen – pridobili so štiri EU certifikate odličnosti za področje inovativne uporabe naravnih materialov v gradbeništvu ter energetske učinkovitosti pri rabi naravnih materialov. Vsekakor je to potrditev, da njihove rešitve dosegajo najvišjo strokovno in kakovostno raven.

Fasada

Prvi vtis je vedno pomemben, zato smo tudi izvedbi fasade namenili posebno pozornost. Topel ton fasadne barve odlično dopolnjuje lesena fasada iz sibirskega macesna, ki se razprostira ob terasi v pritličju, okoli glavne kopalnice v nadstropju in ob daljšem čelu balkona. Kontaktna fasada je iz mineralne volne, debeline 20 cm, in s finalnim silikonskim slojem v toplem belem tonu.

Zunanje okenske police so iz pločevine. Pred francoskimi okni na severni in južni strani so na zunanji strani vgrajene zaščitne ograje.

avgust 2019

avgust 2019

Streha

Streha posameznega stanovanjskega objekta je dvokapna, strešna kritina je iz opečnih strešnikov v sivem odtenku. Skriti žlebovi in vertikale so lahko ogrevani – grelni kabel je vgrajen. Vse obrobe so iz prašnobarvane pločevine. Strešna kritina je Bramac Tegalit, strešna okna pa so Velux.

avgust 2019

Zunanja ureditev – terasa in nadstrešek za avtomobile z lopo

Udobnega bivanja v hiši ne zagotavljajo samo notranji prostori, temveč je prav tako pomembna zunanja ureditev. Zato smo ob objektu izvedli nadstrešek iz lesene konstrukcije pod katerim sta lahko parkirana dva avtomobila, urejena pa je tudi zunanja shramba za kolesa, pnevmatike, smeti ipd.

Na drugi strani se konstrukcija nadaljuje v teraso, krito z macesnom, ob kateri je pripravljena tudi niša za letno kuhinjo, z druge strani pa je dostop do zelenice. Tako tlak terase kot fasada nadstreška sta izvedena s sibirskim macesnom. Okoli terase je varnostna ograja.

Tudi za izvedbo zaprtih prostorov zunanje shrambe, prostora za smeti ter letne kuhinje je uporabljen macesnov les na leseni podkonstrukciji.

avgust 2019

Komunalna ureditev

Na objektu je komunalna ureditev zagotovljena na naslednji način:

  • plinski priključek je zaključen na fasadi v podometni omari
  • padavinska kanalizacija je speljana v melioracijski jarek ob parceli
  • fekalna kanalizacija je speljana v skupno MKČN za obe enoti, na območju je v prihodnje planirano tlačno kanalizacijsko omrežje
  • električni priključek je zagotovljen prek skupne elektro omare s števci na vzhodni strani parcele vzhodne enote
  • na sosednji parceli je urejen vodovodni inštalacijski jašek s števcem za daljinsko odčitavanje, glavna vodovodna cev je pripeljana v objekt
  • telekomunakcijska cev je pripeljana v objekt, na območju je prisoten ponudnik Telekom Slovenije.