Odveza odgovornosti

Upravljavec spletnega mesta www.vili-izanka.si, podjetje B&B Nepremičnine d.o.o., stremi k najvišji stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzročijo napako, ki je prikazana na spletni strani. Če menite, da je kjerkoli na strani napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporočite na elektronski naslov info@bbnepremicnine.si.

Podjetje B&B Nepremičnine d.o.o., ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na teh spletnih straneh.

Prodajalec garantira, da so izvedena dela opravljena v obsegu pravnomočnega gradbenega dovoljenja in izpolnjujejo vse bistvene zahteve po veljavni zakonodaji, upoštevajoč faznost dokončanja – četrta podaljšana gradbena faza. Objavljeni renderji in arhitekturne rešitve pa v obsegu izven bistvenih zahtev lahko odstopajo od dejansko izvedenega stanja.

Objekta bosta kupcem predana s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. Izvedena dela bodo izkazana v PID-u (projektu izvedenih del), vgrajeni materiali v DZO-ju (dokazilu o zanesljivosti objekta). Investitor bo kupcu predal garancijo v skladu z veljavno zakonodajo.

Objavljene fotografije so simbolične in informativne narave.